אות י' שדומה לאות ל' קטנה שצריך להראות לתינוק

שאלה:

אות י’ שהשתנתה לחלוטין לאות ל’ והמזוזה נפסלה . לאחר מכן הראתי את ה-‘ הפסולה לתינוק וקרא אותה י’. צלמתי את ה-י’ בנייד ולאחר שהגדלתי אותה הראיתי לתינוק וקראה ל’. הבנתי שהתינוק קרא את ה-י’ הפסולה ל-י’ כיוון שהיא אות קטנה ביחס לשאר האותיות גם אם היא השתנתה ל-ל’. האם לאור התוצאות האלה, האם בכל הכרעה של תינוק ביודין ראוי להגדיל את ה-י’ כדי שיקל עליו להבחין אם האות השתנתה לאות אחרת והכרעתו תהיה יותר מדוייקת ואמיתית? התרשמתי כי עצם קטנותה של ה-י’ ביחס לשאר האותיות מביאה אותו להכרעה שצורתה י’ למרות שבמציאות השתנתה ל-ל’. תודה רבה על התשובה.

תשובה:

לא מתחשבים בש.ת דרך מסך. אלא רק במציאות. ולאחר שלומדים כיצד לשאול תינוק (מפורט ביריעות שלמה חלק א’ ובסרטוני ווצאפ יומי של רבנו שלמה מועלם שליט”א.
כמו כן, אות שנפסלה (בהוראת חכם או שניכרת לעיני כל שפסולה) לא יועיל כעת לשאול תינוק. ואין מתחשבים בקריאתו.