מידע לקבלת הסמכה מהמכון

סופר סת"ם

תעודת הסמכה לסופר סת"ם
350
  • תעודת סופר מוסמך
  • תוקף התעודה שלש שנים
פופולרי

הגהת סת"ם

תעודת הסמכה למגיה
720
  • תעודת מגיה מוסמך
  • לבעלי תעודת סופר - 420 ₪

סגירת בתים

תעודת הסמכה לסוגרי בתים
600
  • תעודת סוגר בתים מוסמך

תיוג סת"ם

תעודת הסמכה למתייג
200
  • תעודת מתייג מוסמך
פופולרי