מה הדין של סופר שנראה שחסר לו ידע הלכתי

שאלה:

סופר שכתב תפלין ר”ת ופרשת כ”י היא מסתימת באמצע השורה כמו ברשי במקום בסוף אומנם זה כשר בדיעבד האם יש מקום לחשוש שהסופר לא בקי בהלכה ואולי יש עוד דברים שהוא לא יודע כגון לגבי כסדרן יש לצייו שהכתב יפה מאד ומהודר

תשובה:

התפילין כשר לברכה (לא בדיעבד) ואין לחשוש מחוסר ידע הלכתי של הסופר.