שינוי בצורת האותיות

שאלה:

אות נ במגילה במילה נקראתי האם היא שינתה צורתה לאות ב או ספק וצריך תינוק או לא שינתה צורתה כלל?

תשובה:

אין במערכת זו אפשרות לקבל קבצי תמונה. פנה בבקשה למו”צ שיכול לקבל תמונות דרך ווצאפ או מו”צ הקרוב למקום מגוריך (יש רשימת מו”צ באתר(