קריאה קודם כתיבה

שאלה:

לגבי ההלכה שצריך לקרוא בפה קודם הכתיבה, אם גמרתי לכתוב את המילה ואני רוצה לתקן אות או רק להוסיף משהו כגון מ’ סופית לחדד את הקצוות האם צריך לקרוא שוב.
תודה רבה

תשובה:

אין צורך לקרא שוב מאחר והאות לפניך.