טבילה

שאלה:

האם אדם ששימש עם אישתו יכול לכתוב מגילה ופיטום הקוטרת בלי טבילה?

תשובה:

אפשר מעיקר הדין. אך יש לדעת שלכתוב אזכרות בטהרה הוא מנהג ראשונים וגאונים. על כן יש להתאמץ ולכל הפחות להתקלח ט’ קבין.