דיו שלא יוצר במיוחד לסתם

שאלה:

האם ניתן לתייג ולתקן סת”ם עם עט פיילוט שחור? האם ידוע שכל מרכיבי הדיו של חברת פיילוט הן מן המותר בפיך?

תשובה:

עיין ביריעות שלמה חלק ב בקונטרס הגה כהלכתה בסוף הספר. בהערות שם יש רשימת ברקודים של רפידוגרף/דיו שנבדקו.
לכתחילה יש לברר שהדיו בדוק מכל חומר אסור. כגון גליצרין שמקורו שומן (לעיתים מן החי) או אלכוהול שמקורו יין נסך/סתם יינם וכו’