זמני כתיבה בערב שבת

שאלה:

עד מתי מותר לכתוב ביום שישי?

תשובה:

עד זמן מנחה קטנה כמבואר בחזון עובדיה.