קדושת קלף

שאלה:

האם מותר לכתוב על יריעה של סת ריקה דברים אחרים למשל אשת חיל?
תודה

תשובה:

אם עשו תנאי בעיבוד הקלף אז מותר.