קליפת אזכרות

שאלה:

אדם שקלף אזכרה ומחקה בשוגג האם זה נכון שאסור לו לקלוף עוד

תשובה:

ראשית כל יתן צדקה 26₪ כפול 18₪ לכפרה על מחיקת ה’.
מותר לקלוף גם אם עבר על מחיקה. והוא שידיו מאומנות במלאכה זו.