שאלות בשמות

שאלה:

שלום הרב
א. תמונה 1 מצורף- נמרח לאחר הכתיבה מה לעשות?
ג. כתבתי שם אל ולא קדשתי (אני לא זוכר אם ידעתי שזה שם) עצרתי באמצע לאחר כתיבת ה-א וגג הלמד מה לעשות?

תשובה:

א. במערכת זו לא מתקבלות תמונות.
ב. התיקון הוא למחוק גג ל וכן אות א.