בענין קידוש המזוזה

שאלה:

האם מותר לקחת הרבה קלפים של מזוזות ולומר כל הקלפים האלה שאכתוב בהם יהיו לשם קדושת מזוזה וכל האזכרות וכ”ו.. וזה יעזור לי בעתיד שאם אהיה בספק אם קידשתי את המזוזה אססמוך ע”כ??

תשובה:

יש לומר הנוסח כל המזוזות שאכתוב היום יהיו לשם קדושת מזוזות וכל האזכרות שבהם וכו’
וזה יועיל לאותו יום בלבד.
ונכון לעשות זאת מידי יום ביומו.