שאלה בפרשיות

שאלה:

ז הזכרים
מה דינו?
תודה רבה

תשובה:

באתר לא משיבים על תמונות עם שאלות בצורת האותיות.