בעניין חק תוכות ע"י כתיבה

שאלה:

אמר לי היום סופר מומחה, שרוב הסופרים אינם יודעים שיש מושג של חק תוכות ע”י כתיבה.
אפשר שרבים נכשלים בזה מחוסר ידיעה.
האם הרב יכול להסביר/לפרט, באיזה אופנים מדובר?

תשובה:

עיין ביריעות שלמה חלק א.