כתיבה באותיות סת"ם

שאלה:

האם מותר לכתוב פסוקים מהנ”ך כדי לתלות על הקיר?
האם מותר לכתוב ברכות באותיות סת”ם?
האם מותר להדפיס ברכות או פסוקים מהנ”ך בגופן של אותיות סתם?

תשובה:

לכתחילה אסור לכתוב.
אין לכתוב ולהשתמש באותיות סת”ם.