דין לשמה

שאלה:

לא ידעתי את ההלכה שצריך לומר לשמה גם לשל יד וגם לשל ראש מה דין התפילין שכתבתי עד היום

תשובה:

די באמירה אחת לפני כתיבת התפילין. ואין צורך לומר על יד ועל ראש בנפרד.