בעקבות התשובה לפדיון נפש

שאלה:

מה יש בדיוק לעשות והאם הכוונה לפדיון נפש של החיד”א לגבי חולה שיש בו סכנה ח”ו

תשובה:

פדיון נפש כמו לחולה.