מגיה שפסל מזוזה מה הדין

שאלה:

מגיה ותיק מאד שתיקן מזוזה שהיה בה דיבוק שמותר להפריד ובהפרדה נגרם שניפסל האם חייב לשלם ואם כן לפי מה מחשבים ועוד האם הוא יכול לתת לו מזוזה חליפית באותו רמה יש לציין שמדובר במזוזה פשוטה השאלה בעקבות השיעור היום

תשובה:

חייב לשלם או לחלופין לתת מזוזה כשרה. ע”ע ביריעות שלמה חלק א פרק ד.