שאלת חכם

שאלה:

מה הדין לגבי הפרשיה שיש אות ה וגם למד שלחנו תמונה מהגהה האם צריך שאלת תינוק

תשובה:

המערכת לא מקבלת תמונות.