הכנסת המגילה לבית מגילה

שאלה:

שלום וברכה
רציתי לדעת ע”מ סומך העולם שמכניס את המגילה שהמקל כלפי מעלה והכתב כלפי מטה ויוצא שהכתב הפוך שהמגילה עומדת?

תשובה:

שלום

באמת טעות ואין לנהוג כך, שזה בזיון לכתבי קודש להיות מונח הפוך.

כל טוב