שם השם

שאלה:

סופר בא לכתום הויה אמר לשם קדושת השם כתב אות יו”ד ראשונה והדיו התפשט וניכר שיש יוד וספק שהיא אות ו, האם מותר למחוק את האות יו”ד כמובן שלא המשיך לאות ה.

תשובה:

מותר, מאחר ואות ראשונה בלבד עדיין אינה אזכרה שאסור במחיקה.