שאלה לגבי מגילה ותפילין

שאלה:

שלום הרב, מה הדין אם סופר לא הניח חלק בראש המגילה, כלו’ האם זה מוריד בהידור. ומה הדין באופן שיש גיליון אבל הוא לא מספיק להקיף את כל המגילה.

ולגבי תפילין, סופר שכתב פרשת קדש ולא השאיר רווח בסוף הפרשה, ראינו תקנה בבא”ל שכתב שישאיר רווח ב’ שיטות ויתחיל משורה שלישית ואז היא פתוחה לכו”ע.

תשובה:

ללא חלק בראשה יש חסרון בהידור. ומועיל לתפור קלף חלק לפני העמוד הראשון כדי שיקיף המגילה.

לענין תפילין…מה השאלה ?