כתיבה בשולחן אור..

מידות שרטוטי קלף ומה שבניהם

כיוון שכל קלף לגופו מגיב לשינויי אקלים חום קור לחות חוסר לחות בצורה שונה זה הסיבה גם למי שמשתמש בשולחן אור לפעמים כל שורה צריך להתאים את הקלף על השקף…..
דהיינו גם אם הלחות שלך בחדר על אחוז מסויים יש כל יריעה תגיב אחרת אפילו שהיא מאותו יצרן.

זו גם הסיבה שכששולחים להגהה (תפילין בדרך כלל) פתאום מגלים הרבה אותיות שקרובות ממש זו לזו. ולסופר זכור שלא ככה הוא כתב. אז זו הסיבה כשהקלף בחדר ויש לחות גבוהה אז הקלף מתרחב וכשכותבים הכל בסדר פתאום כשחזר מההגהה מתגלים בעיות של קירוב אותיות בגלל שהקלף מתכווץ ואז האותיות מתקרבות זו לזו.
לכן חכם ענין בראשו.

לא יותר מידי לחות ולהקפיד על מרווחים שוים!