תוכן עניינים

תפילת שחרית

תוכן עניינים

בסיום התפילה הבחין שקשר של יד בתפילין הותר