תוכן עניינים

תפילין, תיתורא

תוכן עניינים

תפילין שיש בתחתיתו שאריות צבע חותמת או מדבקה

תפילין שיש סדק בסגירה ההרמטית בין התיתורות

תיתורא שלא סגרו בסגירה הרמטית

מריחת שמן או סיליקון בתחתית התיתורא

כיצד לעשות שפרשיה של יד לא תיפול