תוכן עניינים

תפילין, כתיבתן

תוכן עניינים

פרשת והיה אם שמע לפי מנהג חבד

פרשיות עם אות פא לפופה האם מותר לספרדי להניחן

פרשיות של יד מדובקות האם מהודר

פרשיות שלא נכנסות לבתים

לכתוב פרשיות התפילין ברצף

כתיבת תאריכים בפרשיות התפילין מאחור