תוכן עניינים

תפילין, תפירתן

תוכן עניינים

תפילין פסולות האם מותר לחזור ולתופרן

פנים חדשות בתפירת בית התפילין

כרך שיער על הפרשה ולא אמר לשמה

אם חוטי תפירת התפילין אינן נוגעים זה בזה