תוכן עניינים

תפילין דר”ת

תוכן עניינים

על סופר ירא שמים שמחוסר ידיעה כתב הרבה תפילין של רבנו תם שלא כסדרן1

סופר שכותב תפילין של רבנו תם האם גם חייב להניח

לצרף פרשה של רת לתפילין של רשי

כתב פרשיות רבנו תם כפי הסדר שמונחים על הקלף

התערבבו רצועות של רשי ורת

התערבו תפילין של רשי ורת