תוכן עניינים

תפילין, בתי תפילין

תוכן עניינים

תפילין בהמה דקה

תפילין מקשה אחת

תפילין שיש בתחתיתו שאריות צבע חותמת או מדבקה

תפילין שיש סדק בסגירה ההרמטית בין התיתורות

מריחת שמן או סיליקון בתחתית התיתורא

מכשיר עזר בטיחותי לפתיחת בתים