תוכן עניינים

תפילין, בתי תפילין

תוכן עניינים

תפילין שיש בתחתיתו שאריות צבע חותמת או מדבקה

תפילין שיש סדק בסגירה ההרמטית בין התיתורות

תפילין בהמה דקה

תפילין מקשה אחת

מריחת שמן או סיליקון בתחתית התיתורא

מכשיר עזר בטיחותי לפתיחת בתים