תוכן עניינים

תעודת הסמכה ומבחנים

תוכן עניינים

תעודה למתייג

תעודות סופר שנתנו בסיום קורס מזורז

שלא לכתוב סתם ללא תעודת הסמכה בתוקף

קורס סתם בארבע ימים

קורס סתם בטאבלטים

קורסים מזורזים לכתיבת סתם