תוכן עניינים

תיקון סופרים

תוכן עניינים

תיקון סופרים שגרם מכשול לרבים

תיקוני סופרים שיש בהם טעויות

שמות חול ספק וקודש בתיקוני סופרים

שמות קודש חול וספק כדעת היריעות שלמה וכל המוסיף גורע

על תיקון סופרים שגרם מכשול לרבים

לשים לב בקניית תיקון או שקף לפי הארי