תוכן עניינים

תיבות, להוציאן בפיו

תוכן עניינים

להוציא סת לנשים בפרשת זכור שניים מקרא ופרשת הנשיאים

כשמוציא תיבות מפיו כמה תיבות יוציא

איך יאמר לפני כתיבת שם הויה