תוכן עניינים

תיבות

תוכן עניינים

תיבה חלוקה שהסופר צמצם הרווח האם יש בעיה ההידור

תיבות סמוכות עם אות סופית באמצע

תיבת למען שהעין באורך הנון

תיבת מזוזות בגובה 4 או 5 קולמוסים

שתי תיבות הנראות כאחת אפשרות לתיקון בתוספת דיו

רצה לכתוב מצת וכתב מצות