תוכן עניינים

תוכחה

תוכן עניינים

כשכותב וחרה אף השם האם אסור לעצור מחמת הקללה

כיצד ינהג בכתיבת התוכחה כדי לא לסיים בדבר רע