תוכן עניינים

תגין – בד”ק חי”ה

תוכן עניינים

מקום התג של בדק חיה על גג האות

האם בכתב אשכנזי צריך לתייג את האות י

אודות מנהגינו בתג דבדק חיה של אות יוד