תוכן עניינים

תגין

תוכן עניינים

תגין בעייתים על השמות הקדושים

תיוג אות יוד

תיוג בדק חיה

תיוג האות יוד

תיוג היוד ועוקץ של רת בפצפונים

תיוג לאחר הכתיבה הוא התיוג המהודר