תוכן עניינים

שרטוט

תוכן עניינים

שרטוט כפול

שרטוטים מיותרים לאורך הסתם האם מהוים בעיה

שרטט במזוזה או ספר תורה ולא אמר לשמה

שירת הים שירטוט היריעה בקוי אורך

עשרת בני המן שנכתבו ללא שרטוט

ספר תורה שהשרטוים נעשו בעיפרון