תוכן עניינים

שם קדוש שנכתב כחול

תוכן עניינים

אלה אלוהיך ישראל שכתבו כשם חול מה דינו

אלוקים שנכתב באות ק