תוכן עניינים

שמות הקדושים – על כלים ודברים שונים

תוכן עניינים

שמות מלאכים אם מותרים במחיקה

שמות קדושים על כלים

שמות אנשים ומקומות שיש בתוכם שם

שם על קופת צדקה

שם שהודבק על ארון הקודש בבית הכנסת

שם שנכתב על חודי הדפים של ספר האם מותר לפותחו