תוכן עניינים

שמות הקדושים – על כלים ודברים שונים

תוכן עניינים

שמות קדושים על כלים

שמות אנשים ומקומות שיש בתוכם שם

שמות מלאכים אם מותרים במחיקה

שם על קופת צדקה

שם שהודבק על ארון הקודש בבית הכנסת

שם שנכתב על חודי הדפים של ספר האם מותר לפותחו