תוכן עניינים

שמות הקדושים – שאלות באותיות

תוכן עניינים

תג של אות י של השם בקצה הימני

לקט שינוי צורה באותיות השם

הרחבת אותיות השם הפוסלות

אות ל של חול שנכנסה באות ך של שם קודש

אות ל של שם קודש שנכנסה לאות ך של חול

אות ל של שם קודש שנכנסה לאות ך של שם קדוש