תוכן עניינים

שמות הקדושים – מחיקתן

תוכן עניינים

שם שנכתב עם מקפים בין אות לאות האם מועיל הדבר ואין בו קדושת השם

שם חול שהוסיף אותיות תיקון או תגין ואמר לשם קדושת השם

שם ספק האם מותר במחיקה

שם ספק

שם שהתכסה בדיו האם מותר במחיקה

שם של ספק שנכתב ללא כוונה