תוכן עניינים

שמות הקדושים – כתיבתם

תוכן עניינים

מי שאינו מקובל ושכח לחלק את השם האם לקלפו

להוסיף אות חול לשם קודש מה הדין

כתיבת השם בחילוק

המעביר קולמוס לצירוף שלישי האם יעביר בחילוק אותיות

העברת הקולמוס על השם האם צריך לעשותה כסדרן

האם צריך לכתוב את השם בספר תורה כסדרן