תוכן עניינים

שמועות מרבנים

תוכן עניינים

שלא לסמוך על שמועות מרבנים

קולמוס השמיר האם לחוש לשמועות שפסול

לא להאמין לשמועות בשם רבנו עובדיה זצל על קולמוסים

חוברת הדרת מלך על שמועות מרבינו עובדיה זצוקל