תוכן עניינים

שמן שנשפך

תוכן עניינים

תמונת שם שדי שעבר לצד השני של המזוזה מחמת שמן

מריחת שמן או סיליקון בתחתית התיתורא