תוכן עניינים

שם חול

תוכן עניינים

שם חול שהוסיף אותיות תיקון או תגין ואמר לשם קדושת השם

טעה וקידש שם חול אלוהים אחרים

אלה אלוהיך ישראל שכתבו כשם חול מה דינו