תוכן עניינים

שירת הים והאזינו

תוכן עניינים

שירת הים כתיבתה אריח על גבי לבנה

שירת הים שירטוט היריעה בקוי אורך

שירת הים

הריווח בין הטורים בשירת האזינו ועשרת בני המן

הרווחים לפני ואחרי שירת הים

ה להשם שבפרשת האזינו כיצד נכתב