תוכן עניינים

שינוי צורת האות

תוכן עניינים

שינויי צורה לרגע מסקנת רוב הפוסקים

שינויי צורה שלא פוסל

שינויי לאות אחרת מבלי להשאיר ממנה חלקים

שינויי צורה לרגע דעת מהרימט

שינויי צורה לרגע חידוש קסת הסופר ואבני נזר

לקט שינוי צורה באותיות השם