תוכן עניינים

שינוי צורת האות

תוכן עניינים

שינויי לאות אחרת מבלי להשאיר ממנה חלקים

שינויי צורה לרגע דעת מהרימט

שינויי צורה לרגע חידוש קסת הסופר ואבני נזר

שינויי צורה לרגע מסקנת רוב הפוסקים

שינויי צורה שלא פוסל

לקט שינוי צורה באותיות השם