תוכן עניינים

שטר כסף

תוכן עניינים

האם מותר להכניס לבית הכסא שטר חדש של 200 שקלים