תוכן עניינים

שד”י

תוכן עניינים

תמונת שם שדי שעבר לצד השני של המזוזה מחמת שמן

‏‏שם שדי בגב המזוזה לא במקום עותק

שם שדי שמאחורי המזוזה שנכתב הפוך

כתיבת שם שדי לכתחילה כנגד הריווח

האם מותר ליצרן לכתוב על נרתיק המזוזה שדי בזהב

דוגמאות לשינויים והוספות לשם שדי שמאחרי המזוזה