תוכן עניינים

רצועות

תוכן עניינים

שיעור רוחב הרצועה

רצועה ארוכה מדאי אם מותר לחותכה

רצועה דקה מאד כרוחב שרוך

רצועה שהצבע נפרד האם מותר להביקה

רצועה של תפילין ארוכה אם מותר לחותכה

רצועה שנחתחה ועדיין יש בה שיעור